BDMV - Gerechtsdeurwaarders Antwerpen
Arbeidsrechtbank
Bolivarplaats 20/5 - 2000 Antwerpen

De arbeidsrechtbank neemt in eerste aanleg kennis van: geschillen tussen werkgevers en werknemers; geschillen inzake sociale zekerheid; geschillen inzake sociale bijstand.
 

Inleidingskamers Arbeidsrechtbank:

1e kamer arbeiders
2e kamer bedienden
4e kamer arbeidsongevallen - beroepsziekten
5e kamer verplichtingen werkgever - geschillen tussen de instellingen - bijzondere bijdragen
9e kamer zelfstandigen
Verder kan voor de bevoegdheid van de verschillende kamers verwezen worden naar de beschikking d.d. 14 mei 2007 van de voorzitter van de rechtbank (meegedeeld als bijlage bij omzendbrief 3096 d.d. 19 juni 2007) en naar het Koninklijk Besluit van 17 augustus 2007 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Antwerpen (BS 30.08.2007).
 
Inleidingszittingen zijn gemarkeerd in Bold in een gele achtergrondkleur
ZAAL MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG UUR
A1 2e kamer         14:30 uur
B1 5e kamer 5e kamer 10e kamer 4e kamer 7e kamer 14:30 uur
B2 12e kamer 7e kamer 12e kamer 2e kamer   14:30 uur
B3 8e kamer 2e kamer 1e kamer 1e kamer 11e kamer 14:30 uur
B4 9e kamer (*) 3e kamer 2e kamer 6e kamer
(1e en 3e)
  14:30 uur
  13e kamer 13e kamer 13e kamer 13e kamer 13e kamer 9:30 uur
B005   kort geding       11:00 uur
             
(*) Enkel 1ste en 3de maandag van de maand.