BDMV - Gerechtsdeurwaarders Antwerpen
Hof van beroep
Waalsekaai 35A - 2000 Antwerpen

Het Hof van Beroep behandelt in het hoger beroep tegen vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel.
 

Inleidingskamers Hof van beroep :

1e (bis) kamer: zakenrecht - intellectuele rechten - erfenissen, schenkingen en testamenten - overeenkomsten -
beroepsaansprakelijkheid advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, geneesheren … - wrakingsprocedure -
scheidsrechterlijke uitspraken - herroeping gezag van gewijsde - kieswetgeving - tuchtzaken - vzw - bijzondere wetten
2e (bis) kamer zakenrecht - bouwzaken - verzekeringen - aansprakelijkheid onrechtmatige daad - louter schade
3e (bis) kamer staat der personen - echtscheidingsprocedure - familiaal vermogensrecht - beslagprocedure
4e (bis) kamer transport van goederen - zeerecht - beslagprocedure (schepen) - pandverzilvering …
5e (bis) kamer handelspraktijken - vennootschappen - bankwezen - faillissement - gerechtelijk akkoord - beroepsaansprakelijkheid bankiers … - sekwester - mededinging
6e (bis) kamer betwistingen met overheid - aansprakelijkheid onrechtmatige daad - belastingen - milieu
7e (bis) kamer bouw - huur …
8e (bis) kamer rol kort geding - sekwester (uitgezonderd van vennootschappen) - aanstelling deskundigen - echtscheidingsprocedure - exequatur - rechtsbijstand
16e kamer beroep tegen vonnissen van de jeugdrechtbank en beschikkingen van de jeugdrechter
(afzonderlijke beschikking)
De bis-kamers zijn kamers met één raadsheer. In de andere kamers houden drie raadsheren zitting.
Indien een inleidingsdag een wettelijke feestdag is, gebeurt de inleiding op de eerstvolgende zittingsdag van dezelfde kamer.
Verder kan voor de bevoegdheid van de verschillende kamers verwezen worden naar het Koninklijk Besluit van 2 augustus 2007 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het hof van beroep (BS 23.08.2007), en naar de beschikking d.d. 27 juni 2007 van de eerste voorzitter, die daarop primeert.

Inleidingszittingen zijn gemarkeerd in Bold in een gele achtergrondkleur
ZAAL MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG UUR
Zaal A 1e 1e 9e 9e   9.00 u.
1e   9e 12e   14.00 u.
Zaal B 6e 10e 10e 13e 13e 9.00 u.
6e 6e 10e 13e   14.00 u.
Zaal D 11e 11e 11e
12e
11e 11e 9.00 u.
11e 11e 11e
12e
11e 11e 14.00 u.
Zaal E 15e 3e 14e 14e 15e 9.00 u.
15e 3e   14e   14.00 u.
Zaal F 4e 4e 3e 5e 5e 9.00 u.
4e     5e   14.00 u.
Zaal G   7e       14.00 u.
Zaal H     2e ter
(1e en 3e)
    14.00 u.
Zaal I 1e bis 2e 2e 16e bis   9.00 u.
7e 2e 8e 16e bis   14.00 u.
Zaal J 16e bis (*) 3e bis 2e bis 5e bis   9.00 u.
8e 16e bis (*) 5e ter
(2e en 4e)
  14.00 u.
Zaal K 4e bis 7e 8e     9.00 u.
7e bis 6e bis 8e bis     14.00 u.