BDMV - Gerechtsdeurwaarders Antwerpen
Arbeidshof
Cockerillkaai 20/5 - 2000 Antwerpen

Het arbeidshof behandelt in België het hoger beroep tegen vonnissen van de arbeidsrechtbank.
 

Inleidingskamers Arbeidshof:

1e kamer beslissingen van voorzitter arbeidsrechtbank - vonnissen van de kamers van de arbeidsrechtbank met vier rechters in sociale zaken
2e kamer art. 578 en 582, 5° Ger. W. (bediende)
3e kamer art. 578 en 582, 5° Ger. W. (arbeider) - art. 582, 3°, 4° en 6° Ger. W.
4e kamer art. 580 Ger. W. - art. 582, 5° Ger. W. (RVA) - art. 582, 7° en 583 Ger. W. , …
5e kamer art. 578, 12°, b) Ger. W. - art. 581. Ger. W. - art. 583 (zelfstandigen), …
6e kamer art. 582, 1° en 2° (mindervaliden)
7e kamer art. 579 Ger. W. (arbeidsongevallen)
Indien een inleidingsdag een wettelijke feestdag is, gebeurt de inleiding op de eerstvolgende zittingsdag van dezelfde kamer.
De griffie verwacht van de gerechtsdeurwaarders dat ze de inleidingsdata telefonisch verifiëren.
Verder kan voor de bevoegdheid van de verschillende kamers verwezen worden naar het Koninklijk Besluit van 8 december 2004 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het arbeidshof (BS 16.12.2004).
 
Inleidingszittingen zijn gemarkeerd in Bold in een gele achtergrondkleur
ZAAL MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG UUR
1e 1e kamer 3e kamer 1e kamer (*) 4e kamer 4e kamer 9.30 u.
2e kamer 4e kamer 2e kamer   5e kamer
4e kamer   4e kamer    
2e 2e kamer 2e kamer 2e kamer 4e kamer 3e kamer 9.30 u.
7e kamer 4e kamer 4e kamer 6e kamer 4e kamer
        9e kamer
  8e kamer   8e kamer   11.00 u.
  8e kamer       14.00 u.
BRB         14.30 u.
3e 2e kamer 2e kamer 1e kamer 4e kamer 4e kamer 9.30 u.
7e kamer 4e kamer 2e kamer 9e kamer 9e kamer
4e 2e kamer 2e kamer 3e kamer 4e kamer 4e kamer 9.30 u.
7e kamer 4e kamer 4e kamer   9e kamer
  8e kamer   8e kamer   11.00 u.
BRB         14.30 u.
(*) inleidingszitting voor de zaken in kortgeding