BDMV - Gerechtsdeurwaarders Antwerpen
Skip Navigation LinksBDMV Gerechtsdeurwaarders Antwerpen > Rechtbanken > Rechtbank van Eerste Aanleg
Rechtbank van Eerste Aanleg
Bolivarplaats 20/1 - 2000 Antwerpen

De rechtbank van eerste aanleg is ingericht voor alle burgerlijke geschillen en strafzaken, die niet tot de bevoegdheid van een andere rechtbank behoren. Zij heeft een algemene en volle bevoegdheid, met andere woorden zij is bevoegd voor alle geschillen die niet uitdrukkelijk door de wet aan een andere rechtbank zijn toegekend.

We moeten opmerken dat, de rechtbank van eerste aanleg (correctionele kamer) ook bevoegd is om de hogere beroepen tegen vonnissen van de politierechtbank in strafzaken te behandelen. Daarnaast is de rechtbank van eerste aanleg (burgerlijke kamer) ook bevoegd om de hogere beroepen tegen vonnissen van de politierechtbank in burgerlijke zaken en tegen vonnissen van de vrederechter te behandelen.
 

Inleidingskamers rechtbank van eerste aanleg:

1B bekwaamheid - erfenissen - schenkingen - huwelijksvermogensstelsel - koopovereenkomsten onroerende goederen - zakenrecht (mede-eigendom, burenhinder en recht van opstal) - vzw’s - intellectuele rechten - uitvoerbaarverklaring beslissingen buitenlandse gerechten - arbitrage - procedures op verzoekschrift
3B echtscheiding - nationaliteitskeuze en -verklaringen
5B hoger beroep tegen vonnis vrederechter - drukpersmisdrijven - akten burgerlijke stand - herroeping van gewijsde - tuchtzaken
6B beroep tegen vonnis politierechtbank (burgerlijk)
10B algemene kwalificatie in burgerlijke zaken (maandag beneden 6.250 euro - woensdag vanaf 6.250 euro)
BR beslagrecht
KGD voorzitter zitting houdend in kort geding, zoals in kort geding en ten gronde
12B Bouwzaken - ereloon en aansprakelijkheid architecten en aannemers - overheidsopdrachten in bouwzaken - schadevergoeding in verband met onroerende goederen
 
Inleidingszittingen zijn gemarkeerd in Bold in een gele achtergrondkleur


ZAAL MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG UUR
D1 4C 4C 4C (3e, 4e en 5e)
1C (1e en 2e)
5C 5C 9.00 u.
D2     7CB 7CA 7CA 9.00 u.
(7CA na vrije dag 13:00u)
D3 6C 5C (3e) 5C (indien nodig) 6C 6C 9.00 u.
D4 2C 3C 2C 3C 3C 9.00 u.
D5 7CA 7CA 1C (3e)
3C (niet op 3e)
7CB   9.00 u.
(7CA na vrije dag 13:00u)
D6 1C 1C 8C 8C 8C 9.00 u.
E1 10B   10B     9.00 u.
  KGD   KGD KGD 9.30 u.
E2   9B 9B 14B 14B 9.00 u.
KGD         9.30 u.
E3 6B 6B 8B 8B 8B 9.00 u.
E4 13B 13B   11B 11B 9.00 u.
E5 12B 7B 7B 12B 2Bi 9.00 u.
E6   5B   5B   9.00 u.
    KGD     9.30 u.
E7 1B 2B 2Bi 1B 2B 9.00 u.
E8     BR   12B 9.00 u.
BR BR   BR   9.30 u.
F1 3B 3B 3B 3B 3B 9.00 u.
          9.30 u.
  EOT   EOT   14.00 u.
F2         Pro Deo + art.338 9.00 u.
A4 4F   2F/4F   1F 9.00 u.
getuigenverhoor   E7
raadkamer
E7
raadkamer
E7
raadkamer
  14.00 u.