BDMV - Gerechtsdeurwaarders Antwerpen
Rechtbanken

Vredegerecht

Een vrederechter is de gemakkelijkst toegankelijke rechter en het feitelijke gezicht van de rechtspraak bij de burger. De vrederechter beslist onder meer over de kleinere geschillen: burgerlijke zaken (bijvoorbeeld leningen, schadevergoeding wegens fout) en handelszaken bijvoorbeeld invordering facturen van maximaal 1860 Euro.

Ga naar Vredegerecht >>


Rechtbank van Eerste aanleg

De rechtbank van eerste aanleg is ingericht voor alle burgerlijke geschillen en strafzaken, die niet tot de bevoegdheid van een andere rechtbank behoren. Zij heeft een algemene en volle bevoegdheid, met andere woorden zij is bevoegd voor alle geschillen die niet uitdrukkelijk door de wet aan een andere rechtbank zijn toegekend.

We moeten opmerken dat, de rechtbank van eerste aanleg (correctionele kamer) ook bevoegd is om de hogere beroepen tegen vonnissen van de politierechtbank in strafzaken te behandelen. Daarnaast is de rechtbank van eerste aanleg (burgerlijke kamer) ook bevoegd om de hogere beroepen tegen vonnissen van de politierechtbank in burgerlijke zaken en tegen vonnissen van de vrederechter te behandelen.


Ga naar Rechtbank van Eerste aanleg >>


Rechtbank van Koophandel

De rechtbank van koophandel neemt in eerste aanleg kennis van geschillen tussen kooplieden of handelaars boven €1860 Euro.


Ga naar Koophandel >>


Hof van beroep

Het Hof van Beroep behandelt in het hoger beroep tegen vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel.

Ga naar Hof van beroep >>


Arbeidsrechtbank

De arbeidsrechtbank neemt in eerste aanleg kennis van: geschillen tussen werkgevers en werknemers; geschillen inzake sociale zekerheid; geschillen inzake sociale bijstand.

Ga naar Arbeidsrechtbank >>


Arbeidshof

Het arbeidshof behandelt in België het hoger beroep tegen vonnissen van de arbeidsrechtbank.

Ga naar Arbeidshof >>


Politierechtbank

De politierechtbank is een vonnisgerecht en behandelt zowel burgerlijke zaken, onder meer alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval, alsook strafzaken, zoals onder meer misdrijven omschreven door artikel 138 Sv. (bv. Verkeersovertredingen, onopzettelijke slagen en verwondingen of doding ingevolge een verkeersongeval en inbreuken m.b.t. aansprakelijkheidsverzekering.)


Ga naar Politierechtbank >>