BDMV - Gerechtsdeurwaarders Antwerpen
FAQ

 VRAAG : Ik heb een aanmaning of enig ander bericht (e-mail, fax, telefoon, sms, ... ) van BDMV

               Gerechtsdeurwaarders Antwerpen ontvangen. Ik weet niet wat te doen ?


Blijf niet stilzitten.

Een afwachtende houding aannemen, zorgt er alleen maar voor dat de kosten onnodig oplopen.
U kan de gevorderde bedragen betalen. U kan dit doen per overschrijving, contant of met uw bankkaart aan het loket van BDMV.
Bent u het niet eens met de aanmaning of het gevorderde bedrag dan dient u steeds schriftelijk te reageren.

Bent u niet in staat om te betalen, neem dan altijd  onmiddellijk contact op met BDMV.
 

 VRAAG : Hoe kan ik betalen aan BDMV ?


Er kan op verschillende manieren betaald worden :

  •  met het overschrijvingsformulier gevoegd bij de aanmaning

  •  per overschrijving al dan niet via internet of telebankieren

  •  door storting via een bankkantoor

  •  door contante betaling aan het loket van BDMV

  •  door betaling aan het loket van BDMV met uw bankkaart

Let op : de betaling dient binnen de vooropgestelde termijn op de bankrekening van BDMV te staan, en dit kan afhankelijk van de betaalwijze enkele dagen tot een week duren.

Wij kunnen u voor een langdurig afbetalingsplan aanraden om bij de bank een permanente opdracht af te sluiten, zo vergeet u nooit te betalen, met alle bijkomende kosten van dien.
 

 VRAAG : Ik ben het niet eens met de aanmaning/dagvaarding/betekening enz.. Wat kan ik doen?


Indien u het niet eens bent met de inhoud van het schrijven dat u van BDMV mocht ontvangen, dient u onmiddellijk schriftelijk te reageren. Zeer belangrijk is de vermelding van de volgende gegevens:
 

  • ons dossiernummer (deze nummer bevindt zich rechts bovenaan)

  • uw naam en actuele adresgegevens

  • een uitleg waarover u het niet eens bent en waarom.

  • eventuele bewijzen, bevestigingen, correspondentie enz…

 VRAAG : Ik heb een dagvaarding ontvangen. Wat moet ik doen ?


Een dagvaarding is een officiële oproeping om voor het gerecht te verschijnen. Deze wordt u persoonlijk overhandigd door de gerechtsdeurwaarder. Indien u niet thuis bent wordt het voor u bestemde afschrift achtergelaten op uw woon of verblijfplaats. De gerechtsdeurwaarder zal u daags nadien een aangetekende brief verzenden, met de melding dat hij op die bepaalde dag en uur, niemand heeft kunnen aantreffen. Indien u de kopie op een of andere wijze niet heeft kunnen aantreffen, kan u steeds binnen de drie maanden nadat de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding heeft betekend, op het kantoor van diezelfde gerechtsdeurwaarder een copie opvragen.

Na de overhandiging van de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder kan u uiteraard zijn kantoor contacteren, teneinde een afrekening te bekomen van de verschuldigde bedragen. Bij tijdige betaling van de verschuldigde sommen dient uw zaak dan niet meer voor te komen.

Indien u de zaak toch laat voorkomen, zal de rechter hierover een beslissing uitspreken. Dit is een vonnis. Op grond van dit vonnis kan de gerechtsdeurwaarder de gedwongen uitvoering aanvatten.
 

 VRAAG : Ik ontvang een aanmaning en ik wil niet betalen ?


Als u niet betaalt, zal de opdrachtgever van BDMV en uw schuldeiser de zaak voor de rechtbank brengen. U zal dan een dagvaarding ontvangen, waarin vermeldt staat dat u op een bepaald tijdstip voor de rechter dient te verschijnen. Als u de rechtszaak verliest zullen de kosten van de procedure in de meeste gevallen door u moeten betaald worden.

Indien u nadat de rechter beslist heeft dat u de schuld moet betalen, alsnog niet wil betalen, kan dit uiteindelijk leiden tot in beslagname van uw meubelen, wagen, loon, bankrekening, onroerend goed, enz.

Die kosten van de procedure kunnen aanzienlijk oplopen.
 

 VRAAG : Ik wil een betalingsregeling ?


Als u uw schuld niet in één keer kunt betalen, kan BDMV u in bepaalde gevallen een afbetalingsregeling toestaan. Om hiervoor in aanmerking te komen, wordt uw financiële situatie bekeken en worden de maandelijkse afkortingen vast gelegd waaraan u moet voldoen.

Komt u de betalingsregeling niet na, dan vervalt deze onmiddellijk en wordt de procedure verder gezet.
 

 VRAAG : Ik heb op mijn adres correspondentie ontvangen van BDMV Gerechtsdeurwaarders Antwerpen

               die niet voor mij of mijn huisgenoten bestemd is. Wat moet ik doen?


Stuur de envelop ongeopend aan ons terug en vermeld op de envelop dat de geadresseerde niet (meer) woonachtig is op het betreffende adres. Kent u het (nieuwe) adres van de geadresseerde, vermeld dit dan op de envelop.

U kunt dit ook telefonisch of per e-mail aan ons doorgeven.