BDMV - Gerechtsdeurwaarders Antwerpen
Over BDMV

Het gerechtsdeurwaarderskantoor is in 1967 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen gerechtsdeurwaarders wijlen Marcel VANDENHENDE en wijlen Jan DE BELDER.

Gerechtsdeurwaarder Marcel VANDENHENDE had zich, o.m. dank zij het feit dat zijn kantoor oorspronkelijk gevestigd was in het kantoor van pleitbezorger wijlen Leon Veyssière, gespecialiseerd in bijzondere procedures, terwijl Jan DE BELDER zich in die periode hoofdzakelijk bezig hield met wat men zou kunnen noemen “the fieldwork”.

De jonge associatie had bij haar ontstaan haar kantoor gevestigd in de Solvynsstraat te Antwerpen.

Begonnen met een zestal bedienden moest al snel ondervonden worden dat door de bestendige groei, zowel qua werk als van medewerkers, een verhuis naar een grotere locatie noodzakelijk zou worden. In 1972 verhuisde zij dan naar het pand gelegen in de Justitiestraat 20 te 2018 Antwerpen.

In 1970 werd de associatie bovendien uitgebreid met de benoeming van Roger VANDENHENDE.

Het aantal titularissen gerechtsdeurwaarder groeide inmiddels nog aan door de benoeming van Willy MERTENS in 1977 en Marc BEERTEN in 1983.

Martine VERGAUWEN is toegetreden tot de associatie in 2003. Zij had intussen al een nauwe band met het kantoor, niet alleen omdat zij er sinds jaren aan verbonden was, zich er had voorbereid op haar examen van gerechtsdeurwaarder en haar stage had gelopen, maar ook veelvuldig was opgetreden als plaatsvervanger voor één van de andere titularissen.  

In november 2004 is het kantoor dan verhuisd naar een eigen pand in de Balansstraat 117 te 2018 Antwerpen.

Op 8 juli 2013 werd kandidaat gerechtsdeurwaarder Alain VAN DER STEICHEL als gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen benoemd.

Op dit ogenblik heeft de associatie 28 personeelsleden in dienst en is er 1 kandidaat gerechtsdeurwaarder verbonden aan BDMV.

Het feit dat meerdere gerechtsdeurwaarders deel uitmaken van de associatie, heeft ook als voordeel dat een ruime dienstverlening kan worden verleend.